car cooling fan2 e1610879321116

اگر نگاهی به قطعات داخلی خودرو کرده باشید، متوجه وجود جسم پروانه مانندی در قسمت جلویی خودرو که در حال چرخیدن است، شده اید که به آن پروانه یا فن گویند. باید گفت که بدون وجود این قطعه بقا موتور خودرو امکان پذیر نیست چرا که در هر بار روشن شدن موتور و حرکت خودرو، دمای موتور به صورت چشمگیری بالا رفته و عدم کاهش این دما که ناشی از اشتعال و جرقه زنی است، باعث اختلال در کارایی قطعات ماشین و در نهایت کاهش راندمان خودرو شده، در نتیجه این فن خودرو است که با عمل خنک سازی باعث جلوگیری از افزایش دما و اختلالات خواهد شد.

محصولات تولیدی بر اساس شرکت خودروسازی

فن
فن سایپاگ