گروه تولیدی صنعتی تهران تکنیک
گروه تولیدی صنعتی تهران تکنیک
گروه تولیدی صنعتی تهران تکنیک
تهران - شهر قدس - شهرک صنعتی زاگرس
NAMAYESHGAH

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو در شهر مشهد

 

خودرو مشهد 6

 

با حضور گروه تولیدی و صنعتی ” تهران تکنیک “

روزها
ساعت
دقيقه
ثانیه‌
در حال برگزاری

تاریخ برگذاری نمایشگاه ها:

 

1401/04/14 الی 1401/04/17 در شهر سنندج 


1401/05/04 الی 1401/05/07 در شهر شیراز


1401/05/24 الی 1401/05/27 در شهر مشهد


1401/06/21 الی 1401/06/25 در شهر قم


1401/07/19 الی 1401/07/22 در شهر همدان