گروه تولیدی صنعتی تهران تکنیک
گروه تولیدی صنعتی تهران تکنیک
گروه تولیدی صنعتی تهران تکنیک
تهران - شهر قدس - شهرک صنعتی زاگرس

تماس با ما تماس با ما

ایمیل

info@tehrantechnic.co

تلفن تماس

02146878591

آدرس ما

شهر قدس - شهرک صنعتی زاگرس